04-9083333
 
קורס מפעילי מלגזות
רישיון למפעיל מלגזה
 
דרישות החוק:
 בתקנה 39 ג' נקבע: "לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל
הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי".
 
דרישות קדם:
רישיון נהיגה דרגה 1 לפחות (רישיון נהיגה לטרקטור) בתוקף.
טופס בקשה להיתר נהיגת מלגזה המונפק באחת מתחנות הצילום המורשות על ידי רשות הרישוי.
 
הקורס מיועד:
נהגים שיש ברשותם רישיון נהיגה דרגה 1 לפחות (רישיון נהיגה לטרקטור).
 
מטרת הקורס:
הקורס מעניק ידע עיוני ומעשי למפעיל מלגזה בכל הקשור לחוקים, כללי נהיגה נכונה, כללי העמסה ופריקה בטיחותיים.
 
תוכנית הקורס:
לימודים עיוניים ומעשיים, בהם לומד המפעיל לנצל עקרונות בפיסיקה, מכאניקה והידראוליקה לשם העמסת מטענים ופריקתם.
 
היקף הקורס:
השתלמות דו יומית - מערך עיוני ומערך מעשי
 
תנאים לקבלת ההיתר:
היתר להפעלת מלגזה מטעם רשות הרישוי יוענק ללומד שיעמוד בדרישות הקורס, ויעברו את הבחינה העיונית והמעשית בהצלחה.
יצירת קשר
שם המתעניין / מתעניינת :
אימייל :
טלפון :
מתעניין ב :
בניית אתרים