04-9083333
 
קורס הסעת ילדים
השתלמות תקנה 84 להסעת ילדים
 
דרישות החוק:
הנהג חייב להחזיק ברישיון להסעת ילדים, שעליו חותמת "רשאי להסיע ילדים" (תקנה 84).
הנהג יידרש להמציא תעודת יושר פעם בחמש שנים, וכן לעמוד בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין.
 
קהל היעד:
נהגים המעוניינים לקבל רישיון כנהגים להסעת ילדים.
 
דרישות קדם: 
בעל רישיון לאוטובוס זעיר ציבורי או נהג רכב ציבורי (D1 / D ).
טופס בקשה להיתר הסעת ילדים המונפק באחת מתחנות הצילום המורשות על ידי רשות הרישוי.
 
מטרת הקורס:
הקורס עוסק בהיבטים הבטיחותיים העוסקים בהסעת ילדים,
פיתוח מודעות ואחריות הנדרשת מנהגים הפועלים בסביבת ילדים.
 
היקף הקורס:
השתלמות תלת יומית - 8 שעות אקדמאיות.
 
תנאים לקבלת ההיתר:
היתר להסעת ילדים מטעם רשות הרישוי יוענק ללומד שיעמוד בדרישות הקורס, ויעבור את הבחינה העיונית.
 
 
 
*הקורס בפיקוח משרד התמ"ת
יצירת קשר
שם המתעניין / מתעניינת :
אימייל :
טלפון :
מתעניין ב :
בניית אתרים